Familie opstellingen

marja-aangepast

Zit je met een vraag of een verlangen wat je steeds bezig houdt? Of steeds weer terugkomt? En kom je er niet uit of krijg je het niet goed geplaatst in jezelf? Dan is een familie opstelling misschien iets voor jou.

Wat zijn familieopstellingen?

De methodiek werkt met als basis een energetisch veld dat ontstaat op het moment dat mensen zich met elkaar verbinden en contact maken. Vanuit deze verbinding ontwikkelt zich een systeem met bepaalde patronen. Deze patronen vormen zich door gebeurtenissen en ervaringen van mensen die bij het systeem horen meemaken. Ieder mens heeft als basissysteem zijn familie.
Ook in een familiesysteem ontwikkelen zich op basis van gebeurtenissen en ervaringen gedragspatronen, die worden doorgegeven aan de volgende generatie. Deze doorgegeven ervaringen blijken in ons onderbewustzijn sturing en houvast te geven in ons dagelijks leven.
Wij gebruiken deze kennis ook in nieuwe systemen waar we deel van gaan uitmaken zoals een vriendenkring, een werkkring of een hobbykring zonder dat we ons hiervan bewust zijn. Patronen die in het familiesysteem noodzakelijk zijn voor het systeem, blijken echter in ons gewone dagelijkse leven niet altijd even adequaat en kunnen ons behoorlijk in de weg zitten.
Dit bemerk je bijvoorbeeld door gebrek aan zelfvertrouwen, in conflicten verzeild raken, moeite met autoriteit, nooit tevreden zijn of niet goed voor jezelf op komen om een paar voorbeelden te noemen. Uitgangspunt voor een opstelling is dan ook een vraag of een probleem waar je niet uit komt.

Wat maakt deze methodiek zo bijzonder?
• Je kijkt niet vanuit je verstand en ratio naar de situatie, maar vanuit je intuïtie en je gevoel.
• Je zet innerlijke onbewuste overtuigingen neer in de ruimte en kijkt er vervolgens op een afstandje naar en dat maakt dat je meer ziet
• De opstelling geeft je inzicht in verbindingen die je hebt gemaakt met vroegere ervaringen en gebeurtenissen en laat zien welke veranderingen er mogelijk zijn
• De verantwoordelijkheid voor verandering blijft bij jou, de cliënt. Een opstelling biedt je de keuze doorgaan zoals je gewend was of nieuwe wegen inslaan.
• Je wordt niet gestuurd. Een opstelling maakt mogelijkheden zichtbaar, andere routes.

Voorbeeldthema’s voor een opstelling
Een opstelling geeft je inzicht in wat er achter je vraag leeft en wat het zo lastig maakt je houding en je gedrag te veranderen. In therapie en coaching bereik je op een gegeven moment het punt van herkennen, je ziet het patroon, je ziet wat je doet, je ziet wat de ander doet. Je weet wat je anders kunt doen en toch kom je niet tot de stap dit ook uit te voeren. Een opstelling laat zien waar dit mee te maken heeft.

Voorbeelden voor thema’s zijn:
• Relatieproblemen, bindingsangst, geen balans kunnen vinden, onzekerheid
• Depressieve klachten, slaapproblemen, vermoeidheid
• Angstgevoelens, onzekerheid, te weinig zelfvertrouwen
• Je draai niet kunnen vinden, zingevingsvragen
• Werkgerelateerde vragen, conflicten, loopbaanvragen, omgang met collega’s

HOE WERKEN FAMILIEOPSTELLINGEN?

Hoe gaat een opstelling?
• In een opstelling stel je een onderdeel van je leven op, waarmee je worstelt. Dit kan gaan over je familie, je relatie, je werk of een symptoom. Je kiest een representant voor jezelf en voor iedereen die bij het thema, de vraag of het probleem betrokken is. Vervolgens stel je de representanten in de ruimte op, volgens jouw innerlijke beeld. Je gaat zitten en de begeleider begint met het bevragen van de representanten. De antwoorden geven de richting aan voor een mogelijke verandering. Je ziet andere opties en je krijgt informatie over verbindingen en verstrikkingen die tot je vraag hebben geleid.

Hoe weten representanten hun antwoorden?
• Een representant blijkt op de positie waar hij staat toegang te hebben tot gevoelens en waarnemingen van de werkelijke personen. Dit wordt “het wetend veld” genoemd. Zij kennen en herkennen de emoties en kunnen zo de werkelijke personen representeren. De antwoorden van representanten leiden de begeleider naar een mogelijke oplossing. Voor het systeem is de oplossing dat de natuurlijke stromen van energie worden hersteld, speciaal de stroom van liefde.

Wat zie je er van als cliënt?
• Je ziet als cliënt eerst het oude innerlijke beeld, zoals je dat hebt neergezet. Je ziet hoe in de opstelling een nieuw beeld ontstaat met nieuwe posities, waar representanten zich zichtbaar beter voelen bij het herstellen van de natuurlijke balans. Jij als cliënt voelt dit mee. Soms is dat al voldoende. Om de integratie van het nieuwe beeld te bevorderen, wordt aan jou als cliënt gevraagd op je eigen plek te komen in het nieuwe beeld. Naast wat je hebt gezien, wordt zo het nieuwe beeld intens voelbaar. Dit versterkt het proces van loslaten van de emotionele verstrikkingen, die tot je vraag hebben geleid. Na de opstelling is het belangrijk de beweging die is ontstaan ruimte te geven, zonder te gaan analyseren. Jouw ziel weet wat je nodig hebt. Hellinger noemt dit de beweging van de ziel. Je ziel volgt zijn eigen tempo en laat zich niet sturen.

Hoe bereid je je voor op een opstelling?
• Een opstelling werkt op basis van feiten. Op het moment dat je een vraag wilt inbrengen, is het verstandig de basisfeiten uit je familiesysteem te verzamelen. D.m.v een genogram in een consult.
• Zoals al eerder gezegd kan het een tijd duren (soms wel tot een jaar of meer) voordat je de uitwerking van een opstelling gaat ervaren. Een opstelling zet iets in beweging en volgt daarin zijn eigen tempo. Het kan zijn dat je na een opstelling behoefte hebt aan contact of een vervolg. Blijf daar niet mee rondlopen en voel je vrij contact te zoeken.

EEN INDIVIDUELE OPSTELLING

Hoe werkt een individuele opstelling?
Het is ook mogelijk een individuele opstelling te doen. In plaats van mensen worden dan poppetjes gebruikt als representanten. De werking is hetzelfde als met een gewone familieopstelling in een groep. Een andere manier is werken met zogenaamde bodemankers. Voor elke representant wordt dan een voorwerp en/of papier neergelegd. Ook hier geldt dat de werking niet verschilt van een gewone opstelling.
Een individuele opstelling kan meerdere sessies omvatten. Dit is afhankelijk van de vraag en de duur van de sessie. Net als bij de opstelling in een groep is er eerst een voorgesprek over je thema of vraag. Daarna volgt de opstelling. Soms is het goed om na de opstelling nog een of enkele consulten af te spreken b.v. als je merkt dat je ondersteuning nodig hebt bij het integratieproces.